تبلیغات
  •▪~(: TIC Tac :)~▪• - دلقک ...

•▪~(: TIC Tac :)~▪•

دلقک ...
یکشنبه 28 آبان 1396 × 12:11 ق.ظ•••《چ فرقی میکنـد . . . 》•••

•••《در سیـرک یـا خـانه . . .》•••

•••《خنده ات ک تلـخ باشد . . .》•••

•••《دلت ک خون باشد. . .》•••

◇◇◇


《تـو هم دلقکـی :) 》


•♡~バーハル~♡• ×کـامـنـت()